Autoverzekering

In BelgiŽ is deze burgelijke aansprakelijkheidsverzekering bij wet verplicht. Het dekt de schade toegebracht aan anderen.

Deze verzekering kan men uitbreiden met een omniumdekking -zodat ook eigen schade verzekerd is- , een rechtsbijstand of een algemene bijstand.

Bedrijfsschade

De verzekering bedrijfsschade brengt de onderneming opnieuw in de financiŽle situatie waarin ze zich zou bevinden als het schadegeval zich niet had voorgedaan: ze verzekert m.a.w. het behoud van het bedrijfsresultaat.

U kunt erop terugvallen als uw bedrijfsactiviteit stilvalt of vermindert als gevolg van materiŽle schade die verzekerd is in uw brandverzekering.

De vergoedingsperiode ligt meestal tussen 6 en 18 maanden.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de schade veroorzaakt buiten contract, toegebracht aan derden.

U bent wettelijk niet alleen aansprakelijk voor uw eigen fouten, maar ook voor die van uw kinderen, voor schade veroorzaakt door uw dieren, Uw goederen of door zogenaamde gebrekkige goederen.

In het kader van uw beroepsactiviteiten loopt uw onderneming voortdurend het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor schade toegebracht aan klanten, leveranciers of derden.

Gewaarborgd inkomen
Deze verzekering voorziet in de maandelijkse uitkering van een vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid omwille van een ziekte of een ongeval van de verzekerde.
Garantieverzekering

Brandverzekering

Er zijn tal van omstandigheden die tot schade aan de woning of de inboedel kunnen leiden: brand, waterschade, storm, natuurrampen, vandalisme enz. Zonder het risico van diefstal te vergeten.

Bovendien kunnen bepaalde gebeurtenissen ook anderen problemen bezorgen waarvoor de verzekerde aansprakelijk kan worden gesteld (bijvoorbeeld als de waterschade bij Uw buurman schade veroorzaakt heeft).

De brandverzekering stelt u in staat de gevolgen op te vangen van schade die de verzekerde woning of onderneming en de inhoud ervan treft.

Hospitalisatieverzekering

Gezondheidszorg en hospitalisatie worden almaar duurder en de wettelijke ziekte verzekering vergoedt minder en minder. De hospitalisatieverzekering vergoedt de overige kosten en is een perfecte aanvulling op de basistussenkomsten van het ziekenfonds.

Levensverzekering

Dit zijn verzekeringen die aan de begunstigde een bepaald bedrag zullen uitbetalen wanneer de verzekerde op een bepaalde datum in leven is, of wanneer de verzekerde voor een bepaald datum komt te overlijden.

Men kan ook opteren voor een gemengde verzekering, waarbij zowel gedacht wordt aan een kapitaalsuitkering bij leven als bij overlijden.

V.A.P.Z.

Als u in het kader van het pensioensparen elk jaar een bedrag opzij legt, dan spaart u daarmee een aardig spaarpotje bijeen voor uw oude dag.
Bovendien geniet u jaarlijks, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvermindering afhankelijk van het betaalde bedrag.

Uiteraard kan dit ook onder de vorm van een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) of een IPT (Individuele PensioenToezegging) worden afgesloten.

Ongevallenverzekering

Een persoonlijke ongevallenverzekering waarborgt elke plotselinge en abnormale gebeurtenis die door een externe kracht wordt veroorzaakt en een lichamelijke verwonding tot rechtstreeks gevolg heeft.

Er wordt voorzien in een vergoeding van een kapitaal bij overlijden of invaliditeit en / of de terugbetaling van de gemaakte medische kosten.

Arbeidsongevallen

Machinebreukverzekering

Rechtsbijstand

U heeft rechten, maar vaak maakt u er geen gebruik van uit vrees voor proceskosten en beslommeringen, of gewoon omdat u niet weet tot wie u zich moet wenden.

De verzekering rechtsbijstand voorziet in een waaier van mogelijkheden, (burgerrechtelijk verhaal, burgerrechtelijke verdediging, strafzaken, contractuele geschillen, onvermogen van derden, strafrechtelijke borgstellingÖ) zodat u altijd bijgestaan wordt door professionele mensen.

Bestuurders aansprakelijkheid