Autoverzekering

In België is deze burgelijke aansprakelijkheidsverzekering bij wet verplicht. Het dekt de schade toegebracht aan anderen.

Deze verzekering kan men uitbreiden met een omniumdekking -zodat ook eigen schade verzekerd is- , een rechtsbijstand of een algemene bijstand.

Old timers verzekering

Brandverzekering

Er zijn tal van omstandigheden die tot schade aan de woning of de inboedel kunnen leiden: brand, waterschade, storm, natuurrampen, vandalisme enz. Zonder het risico van diefstal te vergeten.

Bovendien kunnen bepaalde gebeurtenissen ook anderen problemen bezorgen waarvoor de verzekerde aansprakelijk kan worden gesteld (bijvoorbeeld als de waterschade bij Uw buurman schade veroorzaakt heeft).

De brandverzekering stelt u in staat de gevolgen op te vangen van schade die de verzekerde woning of onderneming en de inhoud ervan treft.

Kunstverzekering

Hospitalisatieverzekering

Gezondheidszorg en hospitalisatie worden almaar duurder en de wettelijke ziekte verzekering vergoedt minder en minder. De hospitalisatieverzekering vergoedt de overige kosten en is een perfecte aanvulling op de basistussenkomsten van het ziekenfonds.

Levensverzekering

Dit zijn verzekeringen die aan de begunstigde een bepaald bedrag zullen uitbetalen wanneer de verzekerde op een bepaalde datum in leven is, of wanneer de verzekerde voor een bepaald datum komt te overlijden.

Men kan ook opteren voor een gemengde verzekering, waarbij zowel gedacht wordt aan een kapitaalsuitkering bij leven als bij overlijden.

Pensioensparen

Bereken hier zelf uw gespaarde bedrag op uw pensioenleeftijd.

Familiale verzekering

Huispersoneel

Ongevallenverzekering

Een persoonlijke ongevallenverzekering waarborgt elke plotselinge en abnormale gebeurtenis die door een externe kracht wordt veroorzaakt en een lichamelijke verwonding tot rechtstreeks gevolg heeft.

Er wordt voorzien in een vergoeding van een kapitaal bij overlijden of invaliditeit en / of de terugbetaling van de gemaakte medische kosten.

Rechtsbijstand

U heeft rechten, maar vaak maakt u er geen gebruik van uit vrees voor proceskosten en beslommeringen, of gewoon omdat u niet weet tot wie u zich moet wenden.

De verzekering rechtsbijstand voorziet in een waaier van mogelijkheden, (burgerrechtelijk verhaal, burgerrechtelijke verdediging, strafzaken, contractuele geschillen, onvermogen van derden, strafrechtelijke borgstelling…) zodat u altijd bijgestaan wordt door professionele mensen.

Bijstandsverzekering